AKTUALNOŚCI


Wybory

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbyły się w całym kraju wybory do rad miast i gmin, do rad powiatów oraz do sejmików wojewódzkich. Mieszkaniec Biezdrowa, dotychczasowy Wicestarosta Szamotulski Pan Rafał Zimny został wybrany ogromną większoscią głosów na Burmistrza Miasta i gminy Wronki. Pan Zimny posiada bogate doświadczenie w pracy samorzędowej: w przeszłości był Wiceburmistrzem Sierakowa, później Wiceburmistrzem Wronek, a ostatnio Wicestarosta Szamotulskim. Ugrupowanie Pana Zimnego zdobyło znaczącą przewagę w Radzie Miasta i Gminy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Wykopaliska

W drugiej połowie października 2022 grupa archeologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadziła badania archeologiczne na terenach po wyrębie lasu, na pograniczu Wartosławia i Biezdrowskich Hub, na południe od przebadanego w latach 1960-1961 cmentarzyska z okresu kultury łużyckiej. Po wstępnym przebadaniu terenu za pomocą georadaru magnetycznego, wytypowano 4 miejsca wykonania wykopu. Znaleziono m.in. świetnie zachowaną urnę z prochami zmarłego wraz z otaczającymi ją małymi naczyniami, w których umieszczono jedzenie dla zmarłego. Wiek znaleziska oszacowano wstępnie na pierwsze tysiąclecie p.n.e.

     


(Tekst i zdjęcia JOw)Złoty Krzyż Zasługi dla Antoniego Dudy

W dniu 29 września 2022 roku mieszkaniec Biezdrowa Pan Antoni Duda otrzymał z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego Złoty Krzyż Zasługi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Antoniemu Dudzie wspomniane odznaczenie za działalność dla dobra Związku Represjonowanych Zołnierzy Górników oraz za działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmachowie. W przekazanych gratulacjach podkreślono wzorową patriotyczną postawę Odznaczonego oraz profesjonalną służbę dla drugiego człowieka.

(Informację opracowano w oparciu o artykuł zamieszczony "Gazecie Szamotulskiej" nr 41(1333) z 10 października 2022 r. - JOw)Wykopy

Przez ponad dwa miesiące (sierpień-wrzesień-październik 2022)wykonywano prace na poboczu wzdłuż drogi w Biezdrowie-Osadach. W głębokich wykopach układano izolowany kabel energetyczny, którym będzie przesyłana energia elektryczna wytworzona w ogromnej instalacji fotowoltaicznej w Pożarowie do rozdzielni pradu w osadzie Warszawa koło Wronek. W połowie października prace zakończono, co ułatwiło zaburzony uprzednio ruch drogowy we wsi.


Lutowe wichury

W dniach od 18 do 20 lutego 2022 roku przetoczyła się niemal przez całą Polskę fala porywistych wiatrów, które poczyniły w całym kraju, także w północnej Wielkopolsce ogromne szkody. Wiatry nie ominęły także Biezdrowa - w przykościelnym parku wiatr połamał kilka potężnych drzew.

     Odpust 2021

Wcześniej niż zwykle, w sobotę i niedzielę 11 i 12 września 2021 roku odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe związane z patronami miejscowego kościoła, w tym roku pod hasłem "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy". Kulminacją uroczystości była odprawiona w niedzielne południe suma odpustowa z procesją eucharystyczną. Ulice w pobliżu świątyni pełne były straganów, na których można było zakupić pamiątki, zabawki i odpustowe gadżety, a także posilić się. Ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała przybyłym do Biezdrowa pielgrzymom.

     

     

(Tekst JOw, zdjęcia ENO))Peregrynacja obrazu

W niedzielne popołudnie 5 września 2021 z Chrzypska Wielkiego do Biezdrowa przybyła kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po powitaniu obrazu przed miejscowym cmentarzem wierni wraz z duchowieństwem udali się do Sanktuarium Św. Krzyża, gdzie odbyła się msza św. po przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Balcerka. Po modlitwie różańcowej, o godzinie 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski przeprowadzony przez ojca Pawła - kustosza obrazu. O północy odbyła się Pasterka Maryjna, a po niej całonocne czuwanie parafian z Biezdrowa i okolicznych wsi. Obraz przebywał w kościele biezdrowskim aż do następnego dnia, kiedy to przewieziono obraz do kościoła w Wartosławiu i dalej do Chojna, leżącego po drugiej stronie Warty. Cała droga wędrówki obrazu była ustrojona kolorowymi wstążeczkami i chorągiewkami. W oknach wielu domów przyklejono wizerunki Matki Boskiej, a w pobliżu niektórych obejść ustawiono zbite z brzozowych pni krzyże oraz wizerunki Matki Boskiej. Wydarzeniu religijnemu, jakim jest peregrynacja obrazu, towarzyszyły tłumy katolików zebranych w kościołach i na trasie przejazdu.

     

     

(Tekst i zdjęcia JOw))Biezdrowskie koronki na Olimpiadzie w Tokio 2021

Dwie mieszkanki Biezdrowa: Donata Zimny (nauczycielka Szkoły Podstawowej w Biezdrowie) oraz Teresa Fojud (Sołtys Biezdrowa) wykonały koronki z motywem ludowym, naszyte następnie na sukienki dla 8 zawodniczek (biegaczki) polskiej kadry narodowej na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Czarne sukienki zostały ozdobione wielobarwnym motywem ludowym łączącym elementy koronek koniakowskich, kaszubskich oraz wywodzących się z tradycji Górali Krakowskich. Biezdrowskie koronki zrobiły w Tokio furorę, przypominając zarazem o wartościach sztuki rękodzielniczej. Być może, to właśnie personalizowane sukienki przyniosły polskim zawodniczkom szczęście. Z Japonii wróciły w końcu z medalami! Dla wszystkich wspomnianych Pań - serdeczne gratulacje!

(Tekst opracowano w oparciu o artykuł Magdy Prętkiej pt."Biezdrowskie koronki na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio" zamieszczony "Dniu Szamotulskim" z 20 sierpnia 2021 r. - JOw)
Koło Gospodyń Wiejskich

W 2021 roku mija 55 lat od założenia Koła ospodyń Wiejskich w Biezdrowie. Historia biezdrowskiego koła wywodzi się z czasów międzywojnia i związana jest z działalnością ówczesnego koła włościanek skupiającego także gospodynie z sąsiednich wiosek. Powstałe w 1966 roku koło liczyło początkowo 30 gospodyń, a pierwszą jego przewodniczącą została Barbara Witaszek. Członkinie koła chętnie brały udział w licznych kursach i pogadankach m.in. na temat racjonalnego żywienia, kroju i szycia, hodowli zwierząt czy uprawy warzyw. W 1995 roku Koło zawiesiło swoją działalność, by po 10 latach ją reaktywować. W nowo uszytych strojach ludowych gospodynie uczestniczyły w obchodach 725-lecia wsi. Pracom koła liczącego obecnie ponad 20 pań przewodniczy Zofia Nowak, a działalność skupia się na wspieraniu sołectwa w organizacji festynów, zabaw, spotkań okolicznościowych i wycieczek. Nadal panie chętnie uczestniczą w pokazach, pogadankach i spotkanich ze specjalistami. Gospodynie wspólnie opiekują się wiejskim krzyżem, co roku wiją palmę wielkanocną, przyjmują pielgrzymów odwiedzających miejscowe sanktuarium. Razem pieką i gotują, dzielą się pasją do szydełkowania. Uczestniczyły w tworzeniu publikacji "Przepysznik wroniecki". W 2016 roku KGW w Biezdrowie zostało wyróżnione statuetką "Duma Wronek".

(Tekst opracowano w oparciu o artykuł Magdy Prętkiej pt."Wyjątkowe gospodynie z gminy Wronki. Zawsze z pasją i energią." zamieszczony "Dniu Szamotulskim" z 4 czerwca 2021 r. - JOw)
Maj 2021. Zbiórka elektrośmieci.

Przy szkole w Biezdrowie (od strony kuchni szkolnej) zakończyła się zbiórka zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych: m.in. telewizorów, komputerów, pralek, lodówek, kosiarek itp. Była to inicjatywa ze wszech miar pożyteczna, bowiem pozwalała bezpiecznie dla środowiska pozbyć się zbędnych, przestarzałych i niesprawnych urządzeń.


     

(Tekst JOw , zdjęcia: BB)
Luty 2021. Biblioteka po remoncie

Pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Biezdrowie (Filia BPMiGW) przeszły ostatnio remont: odświeżono ściany, a pomieszczenia kuchenne i sanitarne zyskały nowy wygląd. Na ścianie w korytarzu pojawiły się obrazy namalowane i ofiarowane przez czytelniczkę biblioteki. Wcześniej wymieniono drzwi i stolarkę okienną oraz podłogi. Pomimo pandemii Covid-19 bibliotka służy czytelnikom, którzy mogą wypożyczać książki i czasopisma. Biblioteka jest skomputeryzowana, a książki można rezerwować telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Na czytelników czeka prawie 10 000 książek oraz 10 tytułów czsopism. Od 2018 roku bibliotekę prowadzi Justyna Dura-Gorąca. Więcej szczegółów na temat biezdrowskiej książnicy można znaleźć otwierając zakładkę BIBLIOTEKA na stronie głównej.
(Tekst JOw na podstawie informacji Pani Justyny Dura-Gorącej, zdjęcia: ENOw)
Wybory sołtysa i rady sołeckiej

Teresa FOJUD została wybrana sołtysem Biezdrowa. W skład nowo wybranej Rady Sołeckiej weszli: Bożena WOŹNA, Jerzy KRUPA, Wiesław OLEJNICZAK, Zofia NOWAK. Gratulujemy Pani Sołtys i członkom nowej Rady! Liczba mieszkańców Biezdrowa wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 7 osób i wynosi obecnie (wg stanu na 1.01.2019) 494 mieszkańców. W Pierwoszewie mieszkają 124 osoby, łącznie sołectwo liczy więc 618 mieszkańców. (JOw)


Przewrócony Pielgrzym

W środę 6 marca 2019 roku w godzinach wieczornych doszło do przykrego zdarzenia w pobliżu rzeźby Biezdrowskiego Pielgrzyma. Rozpędzony samochód osobowy z nieznanych przyczyn uderzył w rzeźbę przewracając ją oraz zniszczył stojącą obok tablicę informacyjną. Następnego dnia rano Pielgrzym powstał i znowu wita wjeżdżających do Biezdrowa. (tekst i zdjęcia JOw)100 lecie odzyskania Niepodległości

Także w Biezdrowie w dniu 11 listopada 2018 roku uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. W świetlicy wiejskiej licznie przybyli mieszkańcy obejrzeli przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Biezdrowie program okolicznościowy. Mieszkańcy miejscowości ze wzruszeniem obejrzeli świetny program słowno-muzyczny, śpiewano też patriotyczne pieśni. (JOw)Interesująca prelekcja


W poniedziałek 6 sierpnia 2018 roku z inicjatywy WOK, przy skromnej raczej frekwencji, kawie i słodyczach, w świetlicy wiejskiej odbyła się prelekcja Piotra Pojaska - pracownika Muzeum we Wronkach, poświęcona dawnym Wronkom i okolicy na starych zdjęciach. Prelekcja była ilustrowana pokazem przezroczy - kopii zdjęć i pocztówek z początku XX wieku. Prelegent przybliżył zebranym historię miasta omawiając dość wnikliwie prezentowane slajdy. {JOw)


Letnie inwestycje

Lato 2018 obfituje w liczne inwestycje na terenie wsi i najbliższej okolicy. Ukończono budowę wiaty do biesiadowania w pobliżu siłowni, trwa budowa nawierzchni ulicy łączącej "jabłonki" z główą ulicą wsi. Rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego oraz renowację elewacji na tutejszym kościele. W lipcu rozpoczęto wstępne prace ziemne w celu położenia chodnika wzdłuż drogi prowadzącej z Ćmachowa do Biezdrowa. To ostatnie przedsięwzięcie jest o tyle ważne, że drogą tą przemieszcza się wiele osób podążających do szkoły lub do biezdrowskiego kościoła. Chodnik zapewni poprawę bezpieczeństwa, tym bardziej, że przy tej drodze trwa budowa nowych domów mieszkalnych.
Nowa nawierzchnia

Lipiec 2018. Rozpoczęły się prace przy budowie ulicy (krawęzniki i nawierzchnia z kostki betonowej) na drodze łączącej główną ulicę z aleją lipową zwaną tradycyjnie "jabłonkami". Utwardzanie drogi dotyczy odcinka od szosy do mostka na Ostrożance. Stosunkowo niedawno powstały tam nowe domy mieszkalne. (JOw)Budżet obywatelski

Czerwiec 2018. W drugiej połowie marca 2018 roku ruszyły prace budowlane przy kontynuowaniu realizacji zadania z budżetu obywatelskiego - budowy wiaty do biesiadowania - miejsca spotkań mieszkańców wraz z miejscem do grilowania. Inwestycja jest zlokalizowana w sąsiedztwie siłowni i wiejskiego placu zabaw. Budowę zakończono w czerwcu 2018 roku. Obecnie w zadaszonej wiacie znajduje się solidny żeliwny grill połączony z przewodem kominowym, duży kamienny stół oraz 2 stoły i cztery solidne drewniane ławy. Brakuje jeszcze: ubikacji (Toi-toi) i dopływu bieżacej wody do umycia naczyń.
(JOw)
Brykolandia

Z początkiem 2018 roku funkcjonuje w Biezdrowie miejsce zabaw, balików, przyjęć i innych uciech dla dzieci pod nazwą "Brykolandia", do niedawna jeszcze działające na Osiedlu Borek we Wronkach. Sala zabaw "Brykolandia" organizuje i wyprawia dzieciom urodziny i imieniny, proponując m.in. małpi gaj, cymbergaj, basen z piłeczkami oraz wiele innych atrakcji. Sala jest czynna od piątku do niedzieli. Zgłoszenia imprez po telefonem 724 139 005.
(JOw)


 

POWRÓT
STRONY GŁÓWNEJ